Сравнение на лихвите по ипотечни кредити

От Асоциацията на банките смятат, че лихвите по ипотечните кредити, през 2019 година ще започнат да се повишават. Те очакват повишението да не е със скок, а на стъпки. Това нарастване ще засегне и вече отпуснатите кредити, а не само новите такива. Ето защо трябва да имате това предвид, когато кандидатствате за кредит.

В статията ще намерите таблица с най-изгодните лихви по ипотечни кредити. За да направим сравнението сме използвали следните примерни данни:

Размер на кредита: 100 000 лв.
Сума на имота: 120 000 лв.
Срок на кредита: 20 години

Данните от таблицата са актуални към май 2019 година. Ето и таблицата:

Име ГПР Месечна вноска Лихва Общо върнати
ЦКБ – Жилищен кредит “ВЪЗМОЖНОСТ” 2,90% 544,64 2,80% 131 397,40
ЦКБ – Жилищен кредит “ДОМ ЗА ТЕБ” 3,11% 554,60 3,00% 133 787,24
БАКБ – Преференциален ипотечен кредит за покупка на имот 3,15% 552,10 2,95% 134 210,59
ОББ – Кредит за покупка на жилищен имот 3,49% 552,10 2,95% 135 643,02
Тексим Банк – Жилищен кредит с превод на работна заплата 3,37% 554,60 3,00% 136 697,24
Fibank – Жилищен/ипотечен кредит “Право на избор” 3,48% 556,69 3,00% 138 146,70
Д Банк – Жилищен кредит “Желан дом” 3,60% 559,62 3,10% 139 537,77
Алианц Банк България – Специален ипотечен кредит 3,70% 579,96 3,50% 140 749,29
Експресбанк – Жилищен кредит за покупка и строителство 3,76% 576,88 2,99% 141 280,90
УниКредит Булбанк – Кредит с плаваща лихва за целия период 3,94% 556,18 2,99% 143 408,52
Банка Пиреос България – Жилищен кредит 4,05% 564,66 3,20% 144 184,83
Банка ДСК – Жилищен кредит за покупка с фиксирана лихва за 5 години 4,09% 589,77 3,69% 145 429,96
Райфайзенбанк – Жилищен кредит за клиенти с осиг. доход над 1 400 лв. 4,98% 590,29 3,70% 156 415,42