Бързи кредити онлайн с месечни вноски

За хората, които искат да вземат бърз кредит, но имат имат затруднения с връщането на заема наведнъж, могат да се възползват от така наречените бързи кредити онлайн с месечни вноски. Той е идеален за хора, които не могат да върнат кредита на един път.

Бърз кредит на месечни вноски

Можете да върнете сумата на кредита цяла или на вноски (на няколко части, в размер, определен от Вас. Целия кредит трябва да бъде погасен на датата на падежа. В противен сличай ще ви бъдат начислени неустойки, съгласно договора. Бърз кредит на месечни вноски без скрити такси и условия? Наистина ли има кредити без скрити такси и условия? Внимателно четете договора, преди да подписвате. Там е описано всичко, което трябва да знаете. Ако нещо не ви хареса, не е нужно да полагате подписа си.

Бързи кредити онлайн с месечни вноски или Кредит до заплата

Обикновено кредитите до заплата трябва да се върнат до 30 дни. Тези кредити са удобни, когато ви трябва малка сума и знаете, че може да върнете в определения срок. Ако се налага, можете да удължите срока на кредита с 30 дни. Кредитите до заплата за предпочитани, защото те са кредити без лихва.

Бързите кредити онлайн с месечни вноски при тях може да вземете пари и да ги връщане на месечни вноски за период от няколко месеца до няколко години. Срока за връщане на кредита, както и сумата му е различна и може да бъде определяна от вас. Те се предпочитат от хора, които имат малки доходи, или не искат да натоварват месечният си бюджет.

Важно! Може да получите бързи кредити онлайн с месечни вноски и без поръчител, при условие, че работите на трудов договор и получавате заплатата си месечно.

Бърз кредит на месечни вноски

Бърз кредит на месечни вноски е изгодно да се вземе от хора, които имат рабора и получават заплатата си месечно. Може да се кандидатства онлайн, през телефона или компютъра. Когато андидатствате за кредит с месечни вноски има лека и бърза процедура. Не се изисква поръчител, само лична карта. Бърз кредит на месечни вноски е решение, когато ни трябват пари, но не желаем да нтоварваме месечния бюджет, защото имаме и  други разходи. Така ще плащаме малка вноска всеки месец, вместо да изплати цялата сума на един път. Запомнете, че бързите кредити не са решение на финансовите проблеми в дългосрочен план. Все пак, ако искаме и в бъдеще да можем да изтеглим кредит, то трябва да плащаме всички вноски в срок.

Каква е разликата между бързите кредити с месечни вноски и обикновените?

Бързите кредити често имат малко по-висока лихва. Това е отчасти защото кредитополучателите обикновено са с ниски доходи, и / или имат лоша кредитна история или малко кредитна история. Такива рискови кредитополучатели не могат да вземат кредит от банка.

Ето каква разликата между двара вида кредити:

Кредит до заплата

Размера на кредита обикновено варира от 100 до 2000 лв.
Кредитът е краткосрочен план – трябва да се върне изцяло до обикновено 30 дни. Като обикновено трябва да до изплатите на следвашата заплата.
Годишен процент на разходите (ГПР) е висок. Един типичен кредит, например от 100 лв, може да има такса 15 лв. Такъв кредит има ГПР в размер на 390%.
Те обикновено са необезпечени и заемодателя оценява способността на кредитополучателя да изплати кредита въз основа на неговата кредитна история в ЦКР.
Ако кредитополучателя не изплати кредита на датата на падежа, то той дължи допълнителни такси и / или неустойки.

Бързи кредити с месечни вноски

При тях размера на кредита обикновено варира от 150 до до няколко хиляди лева. Главницата, лихви и други финансови разходи се изплащат на равни месечни вноски, обикновено за период от няколко месеца до няколко години.
Годишен процент на разходите (ГПР) варира от около 25 процента до над 100%.
При бързите кредити с месечни вноски, ако искате да вземете голяма сума, то често се изисква да обезпечите лично имущество. Обезпечението може да включва автомобили, битова електроника, електрически инструменти, огнестрелни оръжия и бижута.